סוגי חרקים וערכים תזונתיים

buffalo_wormsתולעי בופאלו (Buffalo Worms (Alphitobius diaperinus
"תולעי בופאלו" הם למעשה זחלים קטנים של חיפושית ממשפחת השחרוריות.
מתאימות לשמש כמזון לציפורים, לזוחלים, ליונקים קטנים, לדגים, לעכבישים ועוד.

תכולה תזונתית ל- 100 גרם תולעי בופאלו מיובשות בהקפאה:

חלבון                 56.8 ג'
שומן                  30.1 ג'
רטיבות              2.5   ג'
סיבים תזונתיים    6.1   ג'

 

 


weat_wormsתולעי קמח
(Mealworms (Tenebrio molitor
"תולעי קמח" הם למעשה זחלים של חיפושית הקמח.
מתאימות לשמש כמזון לציפורים, לזוחלים, ליונקים קטנים, לדגים, לעכבישים ועוד.

תכולה תזונתית ל- 100 גרם תולעי קמח מיובשות בהקפאה:

חלבון                 45.1 ג'
שומן                  37.2 ג'
רטיבות              2.4   ג'
סיבים תזונתיים    6.5   ג'

 

 


morio_wormsתולעי מוריו
(Morio Worms (Zophobas morio
"תולעי מוריו" הם למעשה זחלי ענק של חיפושית ממשפחת השחרוריות.
מתאימות לשמש כמזון לבעלי כנף גדולים, לקופים, לזוחלים, לעכבישים ועוד.
מצוינות לשימוש כפיתיון לדייג.

תכולה תזונתית ל- 100 גרם תולעי מוריו מיובשות בהקפאה:

חלבון                  43.6 ג'
שומן                   41.9 ג'
רטיבות               3.8  ג'
סיבים תזונתיים     5.0  ג'

 

 


pinפינקיס
(Pinkies (Phaenicia sericata
פינקיס הן רימות של הזבוב green bottle fly.
מתאימות לשמש כמזון לציפורים, לזוחלים, ליונקים קטנים, לדגים, לעכבישים ועוד.

תכולה תזונתית ל- 100 גרם פינקיס מיובשות בהקפאה:

חלבון                 50.7 ג'
שומן                  37.2 ג'
רטיבות              2.5  ג'
סיבים תזונתיים    4.2  ג'

 

 


tsartsar_homeצרצר הבית
(House crickets (Acheta domesticus
מתאימים לשמש כמזון לציפורים, ליונקים קטנים, לזוחלים, לצפרדעים, לעכבישים ועוד.

תכולה תזונתית ל- 100 גרם צרצרים מיובשים בהקפאה:

חלבון                 69.1 ג'
שומן                  18.5 ג'
רטיבות              2.8  ג'
סיבים תזונתיים    7.7  ג'

 

 


tsartsar_mefufasצרצר מפוספס
(Banded crickets (Gryllus sigillatus
מתאימים לשמש כמזון לציפורים, ליונקים קטנים, לזוחלים, לצפרדעים, לעכבישים ועוד.

תכולה תזונתית ל- 100 גרם צרצרים מיובשים בהקפאה:

חלבון                 69.8 ג'
שומן                  12.4 ג'
רטיבות              9.1  ג'
סיבים תזונתיים    7.6  ג'

 

 


hagavחגבים
(Grasshoppers (Locusta migratoria
מתאימים לשמש כמזון לבעלי כנף גדולים, לקופים, לזוחלים, לעכבישים ועוד.

תכולה תזונתית ל- 100 גרם חגבים מיובשים בהקפאה:

חלבון                 48.2 ג'
שומן                  38.1 ג'
רטיבות              4.2  ג'
סיבים תזונתיים    8.4  ג'

 

 


tiknimתיקנים
 (Redrunners (Shelfordella tartara
מתאימים לשמש כמזון לזוחלים, לצפרדעים, לעקרבים, לעכבישים ועוד.

תכולה תזונתית ל- 100 גרם תיקנים מיובשים בהקפאה:

חלבון                 61.0 ג'
שומן                  23.7 ג'
רטיבות              5.0  ג'
סיבים תזונתיים    7.8  ג'

 

בניית אתרי וורדפרס