Privirum

פריווירום הינו תכשיר נוזלי המיועד לסייע בטיפול ובמניעת התפתחות של תולעי
מעייםPrivirum T בבעלי כנף. תולעי מעיים הינה תופעה שכיחה בקרב ציפורי-נוי, תופעה זו מופיעה לרוב עקב תנאי היגיינה לקויים. זיהום של תולעי מעיים עלול לגרום נזק
רב למערכת העיכול, תת תזונה ולעתים אף עלול להוביל למותה של הציפור.
ישנם סוגים שונים של תולעי מעיים, כאשר הנפוצות בקרב ציפורי-הנוי הן:
תולעים עגולות, תולעי שערה ותולעי סרט.

פריווירום מיועד לסייע בטיפול נגד סוגים שונים של תולעי מעיים כגון:
Ascaridia ,Cestoidea ,Capillaria.

 

 

מינון והוראות שימוש:

למניעה:
1 מ"ל לליטר של מי שתייה.
4 – 5 ימים ברציפות אחת לחודש.

לטיפול:
2 מ"ל לליטר של מי שתייה.
יש להגיש 7 ימים ברציפות.

יש להוציא את כל מקורות המים האחרים.
אין לחשוף לשמש ישירה.

 

ניתן להשיג באריזות של: 100 מ"ל.

בניית אתרי וורדפרס